Logo Met Arjen Bakker

Verandering van gedrag door Training

Veranderen van gedrag is lastig. Herinner je maar eens wat je vandaag de dag nog toepast van je laatste training. In al die jaren dat er trainingen worden gegeven en de ervaring die ik zelf heb opgedaan als trainer zijn de volgende punten belangrijk. Zorg dat je het gedrag dat je wil veranderen herkent. Word op een positieve manier geconfronteerd met dat gedrag en de verandering ervan. Leg de nadruk op de essentie en ga de nieuwe kennis in de praktijk brengen. Ontdek hoe je samen Met Arjen Bakker dit leertraject kunt ondersteunen en versterken.

Commerciële Training

Het toevoegen van waarde, door het verkopen van een goede oplossing, is belangrijk. Alleen in de huidige tijd stapt je prospect veel later in de fase van het verkoopproces in. Door alle kennis die online beschikbaar is zijn de eigenschappen en de voordelen al vaak bekend. Je zult dus extra waarde moeten toevoegen om samen een langdurige vertrouwensband op te bouwen. Waardevolle kennis toevoegen (insights) maakt het verschil. Uiteraard kan dit alleen als je beschikt over gespreksvaardigheden die horen bij deze professionele benadering.

Heb je interesse of een vraag?

Neem contact op
Training presenteren en pitchen met Arjen Bakker

Training presenteren en pitchen

Heeft jouw publiek de volle aandacht als je een presentatie of pitch gaat geven en weet je die aandacht vast te houden? Vind je de woorden die aansluiten bij de belevingswereld van jouw toehoorders? En tot slot: is jouw presentatie of pitch effectief en blijft de boodschap hangen?

Arjen Bakker helpt je om het spreken in het openbaar onder de knie te krijgen! Je bereidt jouw presentaties of pitch goed voor, scherpt je presentatietechnieken aan en krijgt feedback op jouw mondelinge communicatie. Kortom: je weet jouw publiek te binden en bereikt het doel dat je nastreeft.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • De juiste opbouw van mijn presentatie of Pitch
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn publiek geboeid blijft luisteren
  • Het gebruik van de nieuwste audiovisuele hulpmiddelen
  • Het belang van verbale en non-verbale communicatie
  • Hoe ga je om met storende factoren
  • Hoe kun je het publiek overtuigen
  • Het beantwoorden van vragen en leiden van discussie na afloop

Tijdens de training geef je tenminste drie keer een presentatie of een pitch, zowel over persoonlijke onderwerpen als over een zakelijk onderwerp. Je krijgt feedback van medecursisten en van Arjen, zodat je concreet aan je eigen ontwikkeling kunt werken.

Bovendien kan Arjen je ondersteunen bij het maken van die ene belangrijke presentatie of pitch, die voor jou heel belangrijk is.

Op zoek naar een training presenteren en pitchen?

Neem contact op
Communicatietraining met Arjen Bakker

Communicatietraining

Iedereen communiceert, of hij wil of niet. Zelfs als je niet bewust communiceert, communiceer je nog wel degelijk. Het proces van communicatie blijkt in de praktijk aanleiding voor flinke misverstanden.

Ook lijken mensen sterker geneigd om tegen elkaar te praten dan naar elkaar te luisteren. Wanneer ze wel luisteren, blijkt het soort feedback dat ze geven alarmerend vaak defensief en competitief van aard, in plaats van verhelderend en coöperatief.

 Tijdens de training communicatie krijg je inzicht in de oorzaken van miscommunicatie. Basiskennis over verbale en non-verbale vaardigheden word je aangereikt en hiermee kun je veelvuldig oefenen.

Na de communicatietraining ben je bewust van je eigen houding en het effect hiervan op de ander. Je hebt geleerd om niet alleen op non-verbale signalen af te gaan, maar om te controleren of het klopt wat je ziet. Communicatie is daardoor effectiever en de kans op misverstanden wordt zo verkleind.

Op zoek naar een communicatietraining?

Neem contact op
Conflicthantering met Arjen Bakker

Conflicthantering

Een conflict is een situatie waarbij twee of meer partijen doelen, belangen en/ of opvattingen hebben, die onverenigbaar met elkaar zijn (of lijken). Hieraan moet worden toegevoegd, dat tenminste een van de partijen zich deze onverenigbaarheid bewust wordt en eventueel zijn vijandige gevoelens in daden vertaalt.

Conflicten zijn niet uitsluitend negatief. Zij hebben ook positieve kanten. Ze kunnen leiden tot vernieuwing en verandering, omdat vindingrijkheid en creativiteit geboden zijn.

Conflicten doen een beroep op de benutting van alle mogelijkheden, ze maken bestaande problemen bewust en bewegen betrokkenen tot het vinden van oplossingen. Bovendien kan men conflicten gebruiken om de eigen identiteit te testen en te bevestigen, doordat een conflict het begrip van de eigen persoon met zijn emoties, het inzicht in zijn positie ten opzichte van anderen en het gevoel van autonomie kan verhogen. Het onderscheid tussen partijen wordt duidelijker en bij groepen kan een conflict de interne samenhang vergroten.

Bij conflicthantering komt het er niet zo zeer op neer de conflicten op te lossen. Het gaat meer om het verkleinen van de negatieve en het vergroten van de positieve kanten van een conflict. Dit betekent dat in bepaalde gevallen het conflict zowel afgezwakt als aangewakkerd moet worden.

Het bovenstaande kan worden vertaald in vaardigheden die worden aangeleerd en geoefend tijdens deze training conflicthantering.

Op zoek naar conflicthantering?

Neem contact op
Omgaan met stress met Arjen Bakker

Omgaan met stress

Om in balans te komen is deze unieke training zeer waardevol. Je leert op een gezonde manier om te gaan met je eigen stressbronnen en te werken aan het vergroten van je eigen veerkracht.

Voor iedereen die ontspannen en met plezier wil werken en dit met zijn of haar privéleven wil combineren. Als je de negatieve effecten van stress wil voorkomen of verbeteren en vooral uit kracht keuzes wil maken.

Tijdens deze training krijg je inzicht in je eigen energiegevers en energievreters. Je leert wat de gevolgen kunnen zijn van chronische stress en hoe je dit het beste kunt voorkomen. Je gaat op zoek naar jouw perfecte balans. Je krijgt inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en je valkuilen. Je leert hoe je het beste kunt ontspannen en hoe je jouw stress het beste kan managen. Ook werken we aan je mentale weerbaarheid door jouw competenties te versterken. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen werk en privé.

Beter omgaan met stress?

Neem contact op
Training authentiek leiderschap met Arjen Bakker

Training authentiek leiderschap

Door te leren, te doen, te reflecteren en te ervaren word je een leider. Als je daarbij vooral jezelf blijft groei je tot een authentiek leider.

De meeste leidinggevenden worden een manager door hun kennis of resultaatgerichtheid. Het leidinggeven krijgen ze daar dan bij. Jouw spilfunctie tussen werkvloer en strategie vraagt ook om leiderschap. Je herkent de problemen van je medewerkers, maar je ziet ook waar de organisatie als geheel heen moet. En dat gaat niet altijd hand in hand. Je voelt de behoefte om je leidinggevende rol te ontwikkelen en te verdiepen.

In de training Authentiek leiderschap ga je op zoek naar jouw eigen stijl van leidinggeven. De training voert je langs de achtergronden van leidinggeven, beïnvloeden en motiveren. Ook krijg je inzicht in veel internationale modellen, zoals situationeel leidinggeven en teamrollen van Belbin. Daarnaast ga je veel aan de slag met praktische opdrachten.

Door te doen, te reflecteren en te ervaren maak je kennis met verschillende leiderschapsstijlen. Zo kun je uiteindelijk de stijl toepassen die past bij een specifieke situatie en bij de persoon die je aanstuurt. En natuurlijk bij jezelf! Want hoe authentieker je leiderschap, hoe effectiever!

Op zoek naar training authentiek leiderschap?

Neem contact op
handen schudden

Overige diensten

Ook voor particulier