Logo Met Arjen Bakker

Een veilige werkomgeving door een extern vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor in een veilige omgeving. Met een abonnement op een externe vertrouwenspersoon zorg je voor een veilige werkomgeving waar je medewerkers, als het nodig is, weten dat er altijd een persoon is bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen en advies kunnen vragen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

In elke organisatie kunnen medewerkers of vrijwilligers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie of geweld, pesten en discriminatie) of integriteitsschendingen, zowel van collega’s, leidinggevenden en/of bestuursleden.

Dit heeft grote invloed op de gezondheid van medewerkers/vrijwilligers en op de werksfeer. Werkgevers en/of Besturen van vrijwilligersorganisaties hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers of vrijwilligers.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers of vrijwilligers binnen de organisatie.

Daarnaast wordt het invoeren van een vertrouwenspersoon op “korte” termijn verplicht voor iedere organisatie. 

Heb je interesse of een vraag?

Neem contact op
vertrouwenspersoon met arjen bakker

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

De directie of het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Deze is geschoold en geaccrediteerd, gecertificeerd en bewaakt het proces rond het melden van klachten door “klagers”. Daarnaast rapporteert en adviseert deze persoon de voorzitter van de directie of het bestuur op hoofdlijnen en ZEKER NIET individueel met naam en toenaam. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het proces rondom de klachten van de vertrouwenspersonen.

Vaak wordt er gekozen voor zowel een interne- en externe vertrouwenspersoon. De medewerkers kunnen ZELF kiezen bij wie de klacht wordt ingediend. Het kan zijn dat kennis van de organisatie makkelijk is bij het begrijpen van de klacht en deze liever intern wordt ingediend. Daarnaast kan extern “klagen” laagdrempeliger zijn.

Altijd wordt de klager integer beschermd en geholpen bij het proces rond het indienen van de klacht. Daarnaast adviseert deze verantwoordelijke vertrouwenspersoon, gevraagd en ongevraagd, de organisatie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Arjen Bakker Vertrouwenspersoon, coaching en mediation

Waarom met Arjen Bakker

Arjen is rustig en open in de communicatie en schept snel vertrouwen. Door zijn houding voel je de ruimte om snel te vertellen wat er is gebeurd en wat je dwars zit. Hierdoor is het ijs snel gebroken en kun je focussen op je verhaal. Hij neemt hiervoor alle tijd en begeleid je verder met het zoeken naar de jou beste uitkomst.

Daarnaast is Arjen een gecertificeerd vertrouwenspersoon, geaccrediteerd door de LVV.

logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon

Tarieven vertrouwenspersoon

Voor bedrijven

Basis

Een abonnement op een vertrouwenspersoon.
Geschikt voor kleine ondernemingen.

Per jaar €395,-
Neem contact op
Meest gekozen

Standaard

Een abonnement op een vertrouwenspersoon inclusief een vertrouwensgesprek en een jaarlijkse rapportage.

Per jaar €495,-
Neem contact op

Premium

Dit is het meest uitgebreide pakket. Vier vertrouwensgesprekken, een standaard gedragscode en een jaarlijkse rapportage.

Per jaar €695,-
Neem contact op
Meer informatie over vertrouwenspersoon? Neem contact op
handen schudden

Overige diensten

Ook voor particulier