Logo Met Arjen Bakker

Samen werken aan oplossingen Met Arjen Bakker

Mediation lost conflicten op

Mediation is een methode waarbij partijen, onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde, de mediator zelf, tot een gezamenlijke oplossing van hun conflict willen komen. Partijen houden dus, anders dan bij arbitrage of een rechterlijke uitspraak, zelf grip op de oplossing.

Samen werken aan oplossingen met Arjen Bakker bij een arbeidsconflict

De mediator leidt en begeleidt het mediationproces en is de katalysator. Hij lost het geschil niet op, dat doen partijen zelf. Een belangrijk doel is herstel van de communicatie. Het mediationproces is er op gericht eerst de zakelijke en persoonlijke kwesties te inventariseren en vervolgens tot klaarheid te brengen. Als daarna de onderliggende belangen duidelijk zijn, dan kan er (samen)gewerkt worden aan oplossingen.

Onderlinge relaties worden daarbij niet onnodig beschadigd, zodat: samenwerken (weer) mogelijk is of tot een volwassen en respectvolle beëindiging kan worden gekomen. Er geldt volstrekte vertrouwelijkheid: alles wat in een mediation wordt besproken, is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Heb je interesse in mediation of een vraag?

Neem contact op
Communicatietraining met Arjen Bakker

Werkwijze bij mediaton

De wil van alle partijen een conflict op te lossen en zich in te zetten, zijn voorwaarden voor (het kunnen slagen van) een mediation. Daarom wordt vaak begonnen met een pre-mediation, dat is de eerste kennismaking. In die bijeenkomst wordt mediation als methode besproken, kunnen vragen worden gesteld en wordt het draagvlak voor mediation onderzocht. Het besluit van partijen en de mediator met elkaar in zee te gaan wordt pas daarna genomen.

Met Arjen Bakker werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Mediation Instituut. De basis van een mediation is de Mediationovereenkomst. Deze overeenkomst vormt samen met het NMI-reglement de grondregels van het proces. Concepten van overeenkomst en reglement ontvangen deelnemers vanzelfsprekend vooraf.

N.B. Een eerste gesprek kan meestal binnen twee weken plaatsvinden.

Conflicthantering met Arjen Bakker

Mogelijkheden

Een mediationproces voltrekt zich in één of meer sessies met in beginsel alle betrokkenen. Elk van deze bijeenkomsten duurt ongeveer twee uur, in overleg zijn langere sessies mogelijk.

Het aantal sessies is afhankelijk van de aard van de problemen en het aantal betrokkenen, maar met name van de inzet van elk van de partijen. In de praktijk vraagt een gemiddelde mediation, voor zover die al bestaat, drie tot zes bijeenkomsten.

Naast de uren van een bijeenkomst kost elke sessie de mediator ongeveer een half uur aan voorbereiding, evaluatie en soms het maken van een mediationverslag.

Arjen Bakker Vertrouwenspersoon, coaching en mediation

Waarom mediation met Arjen Bakker

Als mediator begeleidt Arjen al jarenlang mensen en partijen met verschillende belangen en conflicten. Door zijn rust en zijn open stijl van communiceren kan Arjen als geen ander de belangen van beide partijen in kaart brengen om zo samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen goed is.

handen schudden

Overige diensten

Ook voor particulier